Ask question

Gazipaşa Cemetery Grave Construction

Blogs 6 years Added First

Gazipaşa:

Gazipaşa, the green of the Taurus Mountains and the turquoise shades of the Mediterranean are the names of a paradise hidden among the green necklace of banana orchards. This paradise, which is the last district on the 180 km east border of Antalya, is a historical richness that has been a home to various civilizations since the first age. The distance between Antalya and Gazipaşa is 180 km. This distance will take approximately 2 hours and 42 minutes by car.

Gazipaşa: Cemeteries;

Cumhuriyet Mh., Kahyalar Soğanlık, Kahyalar Köyönü, Aydıncık Tahtabaşı, Beyobası Köyiçi, Beyobası Boksak, Beyobası Hacıyusuf, Beyrebucak Beyre, Beyrebucak Bucak, Beyrebucak Tosalak, Beyrebucak Salmanlar, Çakmak Bakılar Yeri, Çakmak Baykuş, Çakmak Tatar Hacı, Çamlıca Köyiçi, Çamlıca Kaman, Çığlık Ciler, Çığlık Bükceğiz, Çığlık Çekirge Mezarlığı, Çığlık Çökele, Çığlık Dere, Çığlık Özderesi, Çığlık Arğıcca, Çığlık Nallıca, Çığlık Dutlu, Çile Seki, Çile Sarıhasan, Çile Kızılin, Çile Gözleğe, Çile Kaplanhan, Çimenbağ Sarınç, Çimenbağ Çileli Mezarlığı, Çimenbağ Başköy, Çobanlar Sarıtaş, Çobanlar Seydin, Çobanlar Yukarımahalle, Çobanlar Yardibi, Doğanca Zeytinburnu, Doğanca Köyiçi, Esenpınar Ece Yeri, Esenpınar Mezar Önü, Esenpınar Mezarlık, Göçük Teknecik, Göçük Haşimler, Göçük Gökbelen, Göçük Teknecik, Göçük Köyiçi, Göçük Kıryurt, Göçük Uğurlu, Göçük Kırahmeti, Göçük Eğri Korur, Göçük Sümbüller, Göçük Sazak Mah., Göçük Gökçebeleni, Göçük Cedir, Göçük Akdam, Gökçebelen Teknecik, Gökçebelen Haşimler, Gökçebelen Gökbelen, Gökçebelen Köyiçi, Gökçebelen Kıryurt, Gökçebelen Uğurlu, Gökçebelen Kırahmeti, Gökçebelen Eğri korur, Gökçebelen Sümbüller, Gökçebelen Sazak Mah., Gökçebelen Gökçebeleni, Gökçebelen Cedir, Gökçebelen Akdam, Gökçesaray Kuz Alan, Gökçesaray  Hekimler, Güneyköy Hazelli, Güneyköy Güney, Güneyköy Çilik, Güneyköy Cırlavuk, Güneyköy Nohutyeri, Gürçam Çağlak, Gürçam Asar, Gürçam Bük, Gürçam Dede Beleni, Hasdere Köyiçi, Hasdere Haliller, Ilıca Kaşlılar, Ilıca Köyiçi, Ilıca Gayrakha, Ilıca Balımlar, Ilıca Ahmedil, İnal Merkez, İnal Yarbaş, İnal Çukurbağ, İnal Ağalarda, İnal Ağadamı, İnal Zeytin Alanı, İnal Nazime Merası, İnceğiz Keçeliler, Karaçukur Boğaziçi, Karalar Hüseyinli, Karalar Ortaköy, Karalar Yapıcallı, Karatepe Köyiçi, Karatepe Karaçukur, Karatepe Asar, Karatepe Köpekbeleni, Karatepe Akkaya, Karatepe Biladan, Karatepe Hıdırlı, Kırahmetler, Kızılgüney Darı Beleni, Kızılgüney Alıçlı, Kızılgüney Berem, Kızılgüney Cekişli, Kızılgüney Ulualan, Kızılgüney Akkoca H, Kızılgüney Çakmak, Kızılgüney Kızılcadaş, Kızılgüney Gökçe Burun, Kızılgüney Ulualan, Kızılgüney Dere Mah., Korubaşı Canavarcık, Korubaşı Uyuz Ketir, Küçüklü Balcılar, Küçüklü Gökçeler, Küçüklü Delin, Küçüklü Tefekli, Macar Taştanoluk, Macar   Salavat, Macar Köy İçi, Mukent Deniz Beleni, Öznurtepe Nenek, Sugözü Mezarardı, Sugözü Piladancık, Sugözü Gerdeme, Sugözü Bekere, Sugözü Köyiçi, Şahinler Çataltaş, Şahinler Taşbaşı, Şahinler Maha, Şahinler Köyiçi, Şahinler Kaklık, Üçkonak Yivil, Üçkonak Kışla, Üçkonak Göztaşı, Üçkonak Gebeyeri, Üçkonak Sarıtaş Yakası, Yakacık Ballık, Yenigüney Demirciler,Yenigüney Pambıcak, Yenigüney Çayır, Yenigüney Okulyanı, Yenigüney Piladancık, Yeniköy Koçlar, Yeniköy Merkez, Yeniköy Marif, Yeniköy Bozerkek, Yeşilyurt Karakuz, Yeşilyurt Katırancı, Zeytinada Sazak, Zeytinada Şanşa, Zeytinada Orta Seyfe, Zeytinada Kışla, Zeytinada Öteseyfe, Zeytinada Sazak, Zeytinada Çecek.

 

Click for Tomb Models!

 

Share
Labels:

Comments (0)

Would you like to express your opinion?